Medlem

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved oprettelse af medlemskab - se under fanen "KONTINGENT". Ved indmeldelse skal oplyses: navn, postadresse, telefonnr. og mailadresse. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Medlemskort fremsendes pr. mail umiddelbart efter gennemført betalingstransaktion.


Kontingent

Kontingentet for 2020 udgør - for par med samme adresse kr. 150 og for enkeltpersoner kr. 100.


Medlemsfordele

Et medlemskab berettiger til at deltage i klubbens arrangementer til en fordelagtig medlemspris. Et medlem vil have fortrin forud for ikke medlemmer til at købe billet til klubbens arrangementer. Medlemmer modtager varsling pr. mail, når der ca. 6 uger før et arrangement åbnes for billetsalg kun til klubbens medlemmer. Denne fordel opretholdes i indtil 3 uger før arrangementet finder sted, hvorefter billetsalget er åbent for alle interesserede. Forhåndsreservation kan ikke finde sted – billetter købes forud for arrangementerne enten via klubbens internetportal eller ved personlig henvendelse på det lokale salgssted. 

Årets hovedarrangementer afholdes i februar/marts og 5. juledag.


Information

Medlemsinformation udsendes lejlighedsvis pr. mail og i øvrigt kan anden relevant information ses på klubbens hjemmeside: www.hvanodo-jazz.dk


Samarbejdende klubber

Med gyldigt medlemsbevis kan opnås entréfordel til arrangementer i samarbejdende Jazzklubber – se hvilke på klubbens hjemmeside: www.hvanodo-jazz.dk


Medlemskabets ophør og udmeldelse

Medlemskabet ophører automatisk såfremt kontingentet for et nyt klubår ikke er indbetalt rettidigt. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til klubbens kasserer. Kontingentrefusion finder ikke sted.


JAZZ i HIRTSHALS        Livsglad underholdning - swingende jazz for publikum i alle aldre - vær med, bliv medlem